Aktuality

Slovenské poľnohospodárske strojárstvo sa ukázalo v Brne

Odborníci tvrdia, že veľtrh TECHAGRO, ktorý sa koná každé dva roky v Brne, je po nemeckej Agritechnike a francúzskej Sime treťou najvýznamnejšou prehliadkou poľnohospodárskej techniky v Európe. 

Viac...

Brusel otvoril trh pre obilie, slnečnicu aj hydinu z Ukrajiny

Európska komisia sa rozhodla zrušiť clá na širokú škálu ukrajinských poľnohospodárskych a potravinárskych produktov. Slovenskí poľnohospodári a potravinári to nepovažujú za šťastné riešenie. Najmä...


Viac...

Družstevné podielnické listy v pohybe

Podľa informácií z Centrálneho depozitára cenných papierov (CDCP) dochádza v súčasnom období k rozsiahlej premene družstevných podielnických listov (DPL) zo zaknihovanej podoby na listinnú. DPL sú...


Viac...

Nové chránené európske výrobky

Európska komisia vyhovela ďalším štyrom žiadostiam o zápis na zoznam výrobkov s chráneným pôvodom (Protected designations of origin). Prvý získalo Nemecko pre bavorské praclíky Bayerische Breze...


Viac...

Nemecko podporuje záhradkárčenie

Nemecko patrí ku krajinám, kde mimoriadne podporujú ochranu i tvorbu zelene. Zaujímavý je napríklad projekt, ktorý sa nazýva Andernach - mesto na zjedenie. Jeho cieľom je spopularizovať...


Viac...

Výroba mlieka nakumulovala na Slovensku obrovské straty

Juraj Huba

Slovenskí prvovýrobcovia mlieka neustále bojujú s nižšími nákupnými cenami než ich kolegovia v západnej Európe. „Priemerná cena mlieka v roku 2013 dosiahla úroveň 32,65 centa na kilogram, čo bolo o 3,19 centa viac ako v roku 2012. Na konci roka bola slovenská cena suroviny porovnateľnej kvality o takmer 5 centov nižšia ako v EÚ,“ upozorňuje Margita Štefániková, riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka.

Najnovšie zverejnená štatistika hovorí, že vo februári dosiahla priemerná cena surového kravského mlieka na Slovensku 36 centov za kilogram. Rozdiel cien medzi Slovenskom a priemerom EÚ sa od konca roka nezmenšil. „Vlani slovenskí producenti už po šiestykrát zaznamenali stratu. Tá za posledných šesť rokov presiahla 300 miliónov eur. Dlhodobo nepriaznivá situácia spôsobila, že minulý rok skončilo s prvovýrobou mlieka ďalších 21 podnikov. Celkovo tak od vstupu Slovenska do EÚ zrušilo prvovýrobu mlieka vyše 200 poľnohospodárskych podnikov, čo je pokles o 30 percent,“...


Viac...

Tvrdé regule – nie však na Slovensku

Soňa Ludvighová

Už prakticky o mesiac, presnejšie 1. mája, prestane platiť moratórium na nákup slovenskej pôdy cudzincami. Pravdou je, že ak cudzinci založili právnickú osobu, mohli sa dostať k slovenskej pôde. Napríklad v Maďarsku je situácia iná. Keď krajina vstupovala do Svetovej obchodnej organizácie (WTO), zakázali kupovať pôdu právnickým osobám. A tak sa tam nedialo to, čo na Slovensku, kde si povedzme dvaja Dáni založili s.r.o. a dostali sa k pôde. Na svetlo sveta sa však derie zákon, podľa ktorého budú môcť poľnohospodársku pôdu kupovať len tí, ktorí v tom katastri alebo v susedstve minimálne tri roky hospodária. Toto je regulácia, ktorá by podľa rezortného ministerstva mohla zabrániť skupovaniu slovenskej pôdy cudzincami. Oveľa tvrdšie podmienky majú iné krajiny:

 

  • Nemecko: Predaj nesmie spôsobiť drobenie pozemkov. Pozemok musí mať aspoň jeden hektár. Obce majú predkupné právo. Farmári musia mať trvalý pobyt v obci, kde podnikajú.
  • Rakúsko: Farmári majú predkupné právo. Zákony podporujú...

Viac...
KPN
Heineken
Chateau
St. Nicolaus
Steiger