Aktuality

Inovatívne osivá sú prevenciou proti hladu

Očakáva sa, že do roku 2050 pribudnú na našej planéte ďalšie dve miliardy ľudí. Pridajú sa tak k aktuálnym siedmim miliardám, ktoré už teraz požadujú zdravšie, kvalitnejšie a chutnejšie ovocie,...


Viac...

Odišiel Milan Maloch

Sú ľudia, ktorí sa dostanú do našej pamäte, pretože nielen žili spolu s nami, ale sa nám aj prihovárali a či sme chceli alebo nechceli, ovplyvňovali náš život. Novinár Milan Maloch (83), ktorý...


Viac...

Potravinárstvo na chvoste záujmu

Štátny rozpočet na rok 2018 nevytvára adekvátne finančné predpoklady pre stabilizáciu domáceho potravinárskeho priemyslu. Potravinárska komora Slovenska (PKS) vyjadrila sklamanie nad návrhom...


Viac...

Slovenské potraviny v ofsajde

Slovensko už dávnejšie nie je potravinovo sebestačné. Podiel domácich potravín na pultoch sa aj v tomto roku opäť znížil, a dosahuje už len 37,2 percenta. Vyplýva to z najnovších výsledkov...


Viac...

Roľníci môžu predkladať žiadosti o priame platby

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) spúšťa predkladanie jednotných žiadostí o priame podpory na rok 2017. Žiadatelia ich môžu predkladať od 10. apríla do 15. mája tohto roku.
"Počet jednotných...


Viac...
banner

Poradie TOP podnikov 2017
(podľa kategórií)

Poradie Názov podniku                                                               
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVÁ
Produkčné oblasti
1. Poľnohospodárske družstvo Pohronie Želiezovce
2. Podielnicke poľnohospodárske družstvo Komjatice
3. Podielnicke poľnohospodárske družstvo Inovec
4. Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo
5. Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie
6. PD Ponitrie Preseľany
7. Poľnohospodárske družstvo "Radošinka"
8. Poľnohospodárske družstvo Dolné Otrokovce
9. Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
10.  Kukučínov – Poľnohospodárske družstvo
11. Podielnické poľnohospodárske družstvo Rybany
12. Poľnohospodárske družstvo Neverice
13. Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre
14. Roľnícke družstvo Šaľa
15. Poľnohospodárske družstvo Radošovce
16. Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec
17. Poľnohospodárske družstvo Dojč
18. Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch
19. Roľnícke družstvo podielníkov Dolné Dubové
20. Združenie agropodnikateľov, družstvo, Dvory nad Žitavou
21. Družstvo agropodnikateľov Mužla
22. Poľnohospodárske družstvo Levice
23. Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce
24. Poľnohospodárske družstvo Hlohovec
25. Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady
26. Poľnohospodárske družstvo v Zemnom, družstvo
27. Podielnické poľnohospodárske družstvo Trhové Mýto
28. Poľnohospodárske družstvo Kolárovo
29. Poľnohospodárske družstvo Vrbové
30. Poľnohospodárske družstvo Zavar
31. Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
32. GAMOTA výrobné družstvo Komárno

 

Znevýhodnené oblasti
1. Poľnohospodárske družstvo Šalgovce
2. Agrodružstvo Bystré
3. RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo
4. Roľnícke družstvo Bzovík
5. Poľnohospodárske družstvo Belá – Dulice
6. PD BREZINA PRAVOTICE, družstvo
7. Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo – Veľký Lom
8. Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove
9. Farma Východná p.d.
10. Poľnohospodárske družstvo Lieskovec
11. Poľnohospodárske družstvo Ludrová

 

OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI
Produkčné oblasti
1. Agrospol, s.r.o.,  Michalovce
2. Agrovat PS, s.r.o., Trnovec nad Váhom
3. JK Gabčíkovo, s.r.o.
4. AGRO – GOMBÁR, s.r.o., Dvory nad Žitavou
5. PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec
6. SEMA HŠ s.r.o., Sládkovičovo
7. AGROCONTRACT Mikuláš, a.s., Dubník
8. AgroContract mliečna farma, a.s., Jasová
9. AGRO-VÁH, s.r.o., Diakovce
10. AGROCROP, a.s., Kráľová pri Senci
11. AGROMARKT –  Nýrovce, s.r.o.
12. Roľnícka a obchodná spoločnosť Bojničky, a.s.
13. AGRO Voderady – Slovenská Nová Ves, a.s.
14. Poľno SME, s.r.o., Palárikovo
15. ELESKO, a.s., Bratislava
16. AGROTOP Topoľníky, a.s.
17. PLANTEX, s.r.o, Veselé pri Piešťanoch
18. Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s.
19. RUPOS, s.r.o., Ružindol
20. ASPARAGUS, s.r.o., Veľké Leváre
21. AGROMAČAJ, s.r.o., Kráľová pri Senci
22. ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO-BÚŠLAK, s.r.o., Dunajský Klátov
23. AGRORENT, a.s., Nesvady
24. VITA - ZEL & company, s.r.o., Marcelová
25. Poľnohospodár Nové Zámky, a.s.
26. DAN-FARM s.r.o., Blahová
27. AGROCOOP IMEĽ, a.s.
28. SLOV-MART, s.r.o., Kátlovce
29. Agromart, a.s., Trakovice
30. MEGART, a.s., Zemianska Olča
31. AGRO Hosťovce, s.r.o.
32. AGROSTAAR KB, s.r.o., Kráľov Brod
33. FOOD FARM, s.r.o., Hlohovec

 

Znevýhodnené oblasti
1. FirstFarms Mast Stupava, a.s., Malacky
2. Poľnotrend Trebišov, a.s.
3. Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU s.r.o. Kolíňany
4. AGROPEX, s.r.o., Sklabiná
5. AGROTOM, s.r.o., Tomášovce
6. TATRA – AGROLEV, s.r.o., Poprad
7. AGRO-RACIO, s.r.o., Liptovský Mikuláš
8. AGROSEV, s.r.o., Detva
9. AGROBAN, s.r.o., Bátka
10. Družstvo AGROPLUS Prešov
11. P M, s.r.o., Bratislava
12. Roľnícka spoločnosť, a.s., Bottovo
13. POĽNO VTÁČNIK, a.s., Lehota pod Vtáčnikom
14. AGRIA, Liptovský Ondrej, a.s.

 

SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍCI
 
1. František Szaxon, Zatín
2. Mgr. Milan Veliký, Nižná Kamenica
3. Zdenek Černay, Senec
4. Ing. Ján Jelen, Nová Dedina
5. Ing. Štifner Štefan, CSc. STIFI, Hurbanovo
6. Mikuláš Takács, Poľany
7. Mária Molnárová, Tachty
8. Klára Kissová,  Želiezovce
9. Branislav Šablatúra, Galanta
10. Ing. Jozef Mikuš Fa JM VINARSTVO, Doľany

 PRAMEŇ: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava

New layer...
 
KPN
europska-komisia
agromagazin
Heineken
Hubert
mrvastanko